Hösten 2016

Här finner du videolösningar till DTK-delen under höstens högskoleprov 2016. Tillsammans med vår bok blir du väl förberedd för högskoleprovet

DTK

Hösten 2016