Här finner du videolösningar till NOG-delen under höstens högskoleprov 2015. Tillsammans med vår bok blir du väl förberedd för högskoleprovet.

NOG

Hösten 2015