Detta är ett test som du kan använda för att få en uppfattning om vad du behöver öva på inför högskoleprovet 2017. Lycka till!

KVA1

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 5 och 8 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA2

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 3 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA3

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 6 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA4

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 4 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ1

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 8 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ2

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 9 i boken om du känner du osäker på detta

XYZ3

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 3 och 10 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ4

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 4 och 11 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK1

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 13 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK2

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 14 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK4

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 16 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK5

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 17 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG1

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 8 och 20 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG2

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 4 och 21 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG3

Correct! Wrong!

Öva på kapitel 3 och 22 i boken om du känner dig osäker på detta

Vad behöver du öva på inför Högskoleprovet?
Se hur du presterade ovan och öva sedan på det du känner dig osäker på