Detta är ett test som du kan använda för att få en uppfattning om vad du behöver öva på inför högskoleprovet 2017. Lycka till!

KVA1

Öva på kapitel 5 och 8 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA2

Öva på kapitel 3 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA3

Öva på kapitel 6 i boken om du känner dig osäker på detta

KVA4

Öva på kapitel 4 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ1

Öva på kapitel 8 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ2

Öva på kapitel 9 i boken om du känner du osäker på detta

XYZ3

Öva på kapitel 3 och 10 i boken om du känner dig osäker på detta

XYZ4

Öva på kapitel 4 och 11 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK1

Öva på kapitel 13 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK2

Öva på kapitel 14 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK3

Öva på kapitel 15 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK4

Öva på kapitel 16 i boken om du känner dig osäker på detta

DTK5

Öva på kapitel 17 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG1

Öva på kapitel 8 och 20 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG2

Öva på kapitel 4 och 21 i boken om du känner dig osäker på detta

NOG3

Öva på kapitel 3 och 22 i boken om du känner dig osäker på detta