Här finner du videolösningar till XYZ-delen under höstens högskoleprov 2016. Tillsammans med vår bok blir du väl förberedd för högskoleprovet.

XYZ

Hösten 2016